Božské slevy

Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení

  • Webová stránka www.bozskeslevy.cz (dále jen "BožskéSlevy.cz") je portál hromadných slev provozovaný firmou Netiq s.r.o., IČO 05301858 (dále jen "Provozovatel").
  • Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách podmínek informováni na BožskéSlevy.cz či jiným vhodným způsobem.
  • Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na BožskéSlevy.cz

Odpovědnost používání webu

  • Přístup a používání stránek BožskéSlevy.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

Odpovědnost a práva provozovatele

  • Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na BozskeSlevy.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

šipka